𝐁𝐄𝐀𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐀𝐑! 𝐊𝐎:𝐁𝐈𝐓𝐘 𝐕𝐎𝐋. 6

Sobota 17.08 20:00

Lokalizacja: Zamek Dybowski Dybowska 10-12, Toruń

 Wystąpią:

❤️‍🔥 Nour [Palestyna]
❤️‍🔥 Nastya Muravyova [Ukraina]
❤️‍🔥 Beniovska [Polska]
❤️‍🔥 dd [Polska]
❤️‍🔥 Monster [Polska]

NOUR 
NOUR - jej niekończące się poszukiwania dźwięków, które rezonują z tym, jak wyraża siebie jako artystka, znajdują się pomiędzy różnymi gatunkami. Jako rodowita Palestynka, jej gust muzyczny jest napędzany zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi wpływami jej kultury oraz jej własnym postrzeganiem jej dziedzictwa. NOUR pojawiła się na muzycznym polu w egzotycznej krainie, Tulum w Meksyku, gdzie zdobyła tytuł Didżejki-rezydentki w Papaya Playa Project. W tym raju NOUR grała swoje unikalne dźwięki przez 3 sezony, od 2012 do 2015 roku. Jej utalentowane miksowanie dotarło do uszu międzynarodowych tłumów, a w 2015 roku wyruszyła do Scorpios, klubu plażowego na wyspie Mykonos. Tam też została Didżejką - rezydentką na 4 sezony. W Meksyku zagrała na niektórych z najlepszych festiwali w Ameryce Środkowej, takich jak Akamba, Tropico i Bravo. NOUR - prawdziwa muzyczna nomadka, grała na takich wydarzeniach jak Gardens of Babylon Amsterdam, Woomoon Ibiza, Storytellers Ibiza, Dystopia Ibiza, Acid Sundays i Garbicz Festival. Jest również stałą bywalczynią KaterBlau w Berlinie.

W 2017 roku kariera NOUR rozkwitła, gdy wyruszyła w dźwiękową podróż w dziedzinie produkcji, antropologii muzyki, terapii dźwiękowej i kreatywności krzyżowej. Współpraca z Lamat Uuc zaowocowała jej pierwszą EP-ką wydaną przez Talavera Records, zawierającą szereg oryginalnych utworów i remiksów. Tego lata wydała EP-kę w znanej wytwórni Sol Selectas. Charakterystyczne brzmienie NOUR - strategicznie splecione z elementami jej orientalnych korzeni i okraszone ostrzejszymi bitami - jest odświeżającym doświadczeniem dla uszu osób na parkiecie poszukujących czegoś naprawdę wyjątkowego.

Beniovska 
Beniovska - DJ-ka, producentka gier wideo w warszawskim studio oraz rezydentka palestyńskiego Radia alHara. Znana z klubowych, połamanych jungle setów i zarówno z eksperymentalnych kompozycji wielokanałowych. Dzieliła scenę m.in. z Marc Rebillet, Gaslamp Killer oraz występowała na takich festiwalach jak Unsound w Krakowie, Up to date w Białymstoku, Survival we Wrocławiu oraz Begehungen w Chemnitz. Brała udział w Collective TV Boiler Room i regularnie występowała w ramach Canti Spazializzati - serii warsztatów i koncertów poświęconych teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej.

Nastya Muravyova 
To jedna z najciężej pracujących DJ-ek na ukraińskiej scenie muzyki elektronicznej. Wyrobiła sobie markę w rodzinnym Kijowie, grając na kultowych imprezach, takich jak Cxema, a także za granicą w innych integralnych miastach, takich jak Berlin, Praga, Warszawa, Bratysława i Kraków. Dołączyła do składu Unsound w Polsce i Pohoda Festival na Słowacji, wielokrotnie występowała w Berghain, wyrzeźbiając swoje imię w całej Europie.

"Zanim zaczęłam grać, chodziłam na imprezy, żeby potańczyć. Po jakimś czasie zaczęłam słuchać muzyki i szukałam utworów, przy których mogłabym tańczyć całą noc. Bardzo łatwo znalazłam swoje brzmienie. Jeśli podoba mi się utwór, gram go" - mówi. "Słucham dużo post-punku, synth-popu, punk rocka, myślę, że te style wpłynęły na moje brzmienie".

Dzięki wcześniejszym występom w boiler room, Hor, Laboratorium, Cxema, Berghain, z niecierpliwością czekamy na rozwój jej artystycznej podróży.

dd 
dd – artystka, projektantka i dj-ka. Współtworzy cykl imprez Salto Mortale w duecie z Wydmą, skupiający się na połączeniu doświadczenia audialnego oraz wizualnego. Uprzednio związana z inicjatywą Narocz13, obecnie zaangażowana w działanie K-Bar’u Powiśle, w którym rozpoczęła swój nowy cykl wydarzeń zatytułowany „Energia Totale”. W swoich setach płynnie porusza się pomiędzy takimi gatunkami jak electro, breakbeat, italo, ebm i new wave, nieustannie poszukując nowych brzmień ze słabością do tych tribalowych, futurystycznych czy niekiedy nostalgicznych. 

Monster
Monster zasłużenie dołączyła do kręgu najlepszych europejskich DJ-ek. Nie powinno to dziwić każdego, kto śledzi jej długą karierę. To osoba z szerokim gustem, specjalizująca się w euforycznych setach do zabawy. Można ją usłyszeć grającą oldschoolowy trance, techno, house, acid, breaki i wszystko pomiędzy, często również od osób z polskiej sceny producenckiej. 

Karierę rozpoczęła pod koniec lat dwutysięcznych na Rozbracie, anarchistycznym skłocie i centrum kultury alternatywnej w Poznaniu. To tam zaczęła organizować imprezy Squat the Electricity, które mocno zżyły lokalną scenę. Monster popularyzowała muzykę elektroniczną wśród aktywistów i aktywizm wśród fanów muzyki elektronicznej. Dziś, Monster jest członkinią Oramics, polskiej platformy wspierającej kobiety, osoby niebinarne i queerowe na scenie muzyki elektronicznej. Dzięki składance „Total Solidarity” o działaniach kolektywu usłyszał cały świat.

W 2018 Monster wygrała konkurs DJ-ski organizowany przez Catz 'n Dogz i wystąpiła na organizowanym przez nich festiwalu Wooded w Szczecinie. Tego samego roku nagrała miks dla wytwórni Naive prowadzonej przez Violet. Philip Sherburne z magazynu Pitchfork stwierdził, że to jeden z lepszych miksów miesiąca i opisał go tak: „ten 99-minutowy miks acidu, breaków, bujnego piano house'u, electro i nawet wczesnego trance'u jest tak dobry, że zastanawiam się, dlaczego jeszcze nie słyszeliśmy o Monster”. Nagranie jej płomiennego seta z imprezy zamknięcia Unsoundu 2019 zostało okrzyknięte przez Resident Advisor miksem dnia i jednym z najlepszych miksów stycznia 2020 zdaniem Pitchforka. DJ-ka została od razu poproszona przez Resident Advisor o miks do ich serii podcastów. Monster jest pierwszą od czasu Magdy Polką, która może się tym pochwalić. Monster nagrała również miksy m.in. dla Boiler Room, Groove.de, Festimi, Crack Magazine, The Ransom Note i Mixmaga.

Monster jest obecnie niemalże non-stop w trasie. Grywa solowo i b2b, m.in. z Solid Blake, Objektem i Shjvą. Zabookowano ją do Berghain i Tresora (Berlin), Fold (Londyn), Ankali (Praga), Post Clubu (Wilno), Macadam (Nantes) czy The White Hotelu (Manchester). Regularnie grywa w polskich klubach takich jak Cel i P23 (Katowice), Jasna 1 (Warszawa), Prozak 2.0 (Kraków) czy Crackhouse (Gdańsk). Grywa na festiwalach - m.in. Audioriverze, niemieckim Whole czy FLAAM w Słowacji. Wciąż jest również rezydentką poznańskiego Projektu LAB. W przerwach od DJ-owania prowadzi warsztaty DJ-skie na wydarzeniach feministycznych, m.in. w ramach zbiórek na Międzynarodowy Dzień Kobiet, a także imprezach organizowanych przez Oramics i Granko.

Bilety:
I PULA - 60 PLN - sprzedaż do 15 lipca
II PULA - 70 PLN - sprzedaż od 15 lipca do 31 lipca
III PULA - 80 PLN- sprzedaż od 1 sierpnia do 17 sierpnia, czyli dnia imprezy

Wydarzenie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, zrealizowane dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń.

-------- ENGLISH VERSION --------

On August 17, Toruń's Dybowski Castle will be ruled by the queens of the DJ scene!

They will perform:
❤️‍🔥 Nour [Palestine]
❤️‍🔥 Nastya Muravyova [Ukraine]
❤️‍🔥 Beniovska [Poland]
❤️‍🔥 dd [Poland]
❤️‍🔥 Monster [Poland]

NOUR 
NOUR’s never-ending quest for sounds that resonate with how she expresses herself as an artist is found in between differing genres. As a native Palestinian, her taste in music is fueled by both the inner and outer influences of her culture and her own perceptions of her heritage. NOUR emerged onto the musical playing fields in another exotic land that was Tulum, Mexico where she earned the title as a resident DJ at Papaya Playa Project. In this paradise, NOUR played her unique sounds for 3 seasons, from 2012 until 2015. Her talented mixing reached the ears of the international crowds and in 2015 she ventured off to Scorpios, a beach club on the island of Mykonos. There she also became a resident Dj for 4 seasons. In Mexico she’s played some of the top festivals in Central America like Akamba, Tropico, and Bravo. A true nomadic force of music, NOUR has played at events like Gardens of Babylon Amsterdam, Woomoon Ibiza, Storytellers Ibiza, Dystopia Ibiza, Acid Sundays, and Garbicz Festival. She is also a regular at KaterBlau in Berlin.

In 2017, NOUR’s career blossomed as she ventured on a sonic journey into the field of production, music anthropology, sound therapy and crisscross creativity. A collaborative union with Lamat Uuc resulted in her first EP imprinted on Talavera Records containing a number of original tracks and remixes. This summer she released an EP on the prominent well-known record label Sol Selectas. NOUR’S trademark sound- strategically woven with elements of her Oriental roots and cut with edgier beats, is a refreshing experience to ears on the dancefloor searching to hear something truly unique.

Beniovska
Beniovska - DJ, video game producer at a Warsaw-based studio and resident at the Palestinian Radio alHara. Known for her clubby, broken jungle sets as well as her experimental multi-channel compositions. She has shared the stage with artists such as Marc Rebillet, Gaslamp Killer, and has performed at festivals such as Unsound in Krakow, Up to Date in Białystok, Survival in Wrocław, and Begehungen in Chemnitz. She has participated in Collective TV Boiler Room and regularly performs as part of Canti Spazializzati - a series of workshops and concerts dedicated to theories and practices of experimental music.

Nastya Muravyova 
One of the hardest working DJs in Ukraine's electronic music scene, Nastya Muravoya made a name for herself in her hometown of Kyiv playing iconic parties such as Cxema, and overseas in other integral cities such as Berlin, Prague, Warsaw, Bratislava and Krakow.
Joining the line-ups for Unsound in Poland and Pohoda Festival in Slovakia, she's made numerous appearances at Berghain, carving her name throughout Europe.
"Before I started playing, I just went to parties to dance. After a while, I began to listen to music and in the future just looked for tracks that I would dance all night long to. I found my sound very easily. If I like the track, I play it," she says. "I listen to a lot of post-punk, synth-pop, punk rock, I think these styles influenced my sound."
With previous appearances at boiler room, Hor, Laboratorium, Cxema, Berghain, we look forward to seeing her artistic journey evolve.

dd Wolska
dd – artist, designer and DJ. She co-creates project called Salto Mortale in a duet with Wydma, focused on combining audio and visual experience. At the project’s heart lies a mixture of electro, wave, italo, ebm, dungeon sounds and dark disco. Previously associated with the Narocz13 initiative, now connected with K-Bar Powiśle, where she started her new series of events "Energia Totale". She smoothly travels between electro, breakbeat, italo, ebm and new wave constantly searching for new sounds with a weakness for tribal, futuristic and sometimes nostalgic ones.

Monster
With over a decade of experience under her belt Monster is now rightfully taking the place among Europe's best DJ. Showcasing her omnivorous taste for euphoric and fun music, Monster can be heard playing old school trance, techno, house, acid, breaks and everything in between, usually championing producers from her local Polish scene. 

Her career started in the late 00’s at Rozbrat, an anarchist squat and social centre in Poznań, Poland. That's where she started throwing Squat The Electricity nights, working tightly with the local scene, popularising electronic music among activists and activism among electronic music fans. Today, she's a member of Oramics, a Polish platform supporting women, non-binary and queer people in electronic music. Their actions came to worldwide attention thanks to the Total Solidarity compilation.  

In 2018, she won a DJ contest held by Catz 'n Dogz and performed at their Wooded City Festival in Szczecin. Later that year, she delivered a mix for Violet's Naive label that was picked up by Pitchfork as one of their mixes of the month to the delight of Philip Sherburne: “this 99-minute set of acid, breakbeats, cascading piano house, electro, and even very early trance is cause to wonder why we haven’t heard of her before.” A recording of her fierce closing party set at Unsound 2019 was featured in Resident Advisor's mix of the day series as well as in Pitchfork’s best mixes of January 2020. She was immediately asked to record a proper RA mix, the first Polish woman to do so since Magda. Since then she has recorded mixes for Boiler Room, Groove.de, Festimi, Crack Magazine, The Ransom Note and Mixmag, among others. 

Many bookings followed, solo and b2b e.g. with Solid Blake, Objekt and Shjva; from Berghain, Tresor (Berlin), Fold (London), Ankali (Prague), Post Club (Vilnus), Macadam (Nantes), and The White Hotel (Manchester) to local hotspots such as CEL & P23 (Katowice),  Jasna 1 (Warsaw), Prozak 2.0 (Kraków) and Crackhouse (Gdańsk). She also plays festivals, including Poland's Audioriver and Wisłoujście, Germany's WHOLE or FLAAM in Slovakia. She's still a resident of Projekt LAB in Poznań, but when not DJ-ing, you can catch her running workshops for DJs at feminist events such as International Women’s Day fundraisers, as well as ones hosted by Oramics, and Granko.


Tickets
1st Ticket Pool - PLN 60 - sale until July 15
2nd Ticket Pool - PLN 70 - sale from July 15 to July 31
3rd Ticket Pool - PLN 80 - sale from August 1 to August 17 - the day of the event

The event is financed from the budget of the Local Government of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, implemented thanks to the support of the Municipality of Torun.


Sprzedawcą biletów na to wydarzenia jest: FUNDACJA KOSMOS,
siedziba: Kombajnowa 4A Toruń, NIP: 9562356646


Lokalizacja

Sign In